Warunki I Zasady

Korzystając z naszej strony internetowej, automatycznie stajesz się klientem naszej usługi. Tym samym wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków zawartych w tym dokumencie. Niniejsze warunki korzystania z naszej usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy po prostu odwiedzają naszą stronę, są sprzedawcami, klientami lub są autorami treści tutaj zawartych.

Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem (Regulamin i warunki korzystania) jeszcze przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub skorzystaniem z niej.

Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu odnośnie świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnej treści dostępnej tutaj.

Sekcja 1 – Warunki Korzystania Ze Strony Internetowej

Akceptując niniejsze warunki świadczenia usług, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat.

Sekcja 2 – Ogólne Warunki

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu, z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Użytkownik zgadza się nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać lub odsprzedawać, ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi, dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela, czyli nas.

Sekcja 3 – Dokładność I Rzetelność Informacji

Nie ponosimy odpowiedzialności za stan informacji udostępnionych na tej stronie. Zwłaszcza, jeśli może okazać się, iż nie są one dokładne, kompletne i / lub aktualne.

Materiał na tej stronie internetowej jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie powinien być traktowany jako jedyne źródło wiedzy lub podstawa pomocna przy podejmowaniu decyzji. Należy pamiętać, aby korzystać z innych, dokładniejszych, pełniejszych lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zawartych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Sekcja 4 – Modyfikacje I Aktualizacje Treści

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Sekcja 5 – Narzędzia Opcjonalne

Możemy zapewnić ci dostęp do narzędzi udostępnianych za pośrednictwem stron trzecich, na których nie monitorujemy użytkowników, ani nie mamy żadnej kontroli ani danych wejściowych.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi. Użytkownik oświadcza również, iż jest świadomy, że korzystanie z tego odbywa się bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Sekcja 6 – Linki Pochodzące Z Zewnętrznych Źródeł

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od stron trzecich.Linki stron trzecich w tej witrynie mogą kierować użytkownika do witryn stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść i jakość zawartych tam materiałów. Nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony osób trzecich oraz za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

Sekcja 7 – Informacje O Danych Osobowych

Podanie danych osobowych podlega naszej Polityce prywatności. Aby wyświetlić naszą Politykę prywatności, kliknij tutaj.

Sekcja 8 – Błędy, Niedokładności I Pominięcia

Czasami mogą pojawiać się informacje na naszej stronie lub w Serwisie, które zawierają błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasów transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje zawarte w Serwisie lub na powiązanych stronach internetowych są niedokładne, w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia).

Sekcja 9 – Zmiany W Warunkach Korzystania Z Serwisu

W każdej chwili możesz sprawdzić, czy istnieje najnowsza wersja niniejszego regulaminy, celem właściwego korzystania z usługi na tej stronie.Zastrzegamy sobie prawo, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi, publikując aktualizacje i zmiany na naszej stronie internetowej.

Sekcja 10 – Informacje Kontaktowe

Pytania dotyczące Warunków świadczenia usług należy przesyłać na adres e-mail: support [@] portalkasynonline.pl